Regresar
¡Oferta!

Una tècnica efectiva per ajudar als alumnes amb Trastorns de la Conducta Semi-presencial

60,00

Este taller telemático de dos semanas de duración pretende proporcionar herramientas y recursos prácticos para trabajar con el alumnado con TEA.

 

 

Categoría:

Descripció i Metodologia:

Aquest taller, d’una setmana de durada, preten donar eines i recursos pràctics per ajudar els alumnes amb trastorns de la conducta que presenten disregulació emocional i dificultats severes d’adaptació escolar.

El taller es farà en format semi presencial. Es faran dues sessions presencials de tres hores i la resta serà treball personal de l’alumnat a través dels materials i fòrums que es penjaran al Campus virtual de la Fundació https://campusvirtual.adanatraining.org

El primer dia de taller, el dia 1 de juliol, tindrà lloc una primera sessió presencial i de 3 hores de durada on s’explicarà amb deteniment la tècnica de les cistelles de Greene i s’exposaran diferents casos per intervenir. La formadora donarà materials de treball als assitents i una tasca a realitzar (l’elaboració d’un pla de mesures aplicables de forma adicional a l’aula per un cas concret segons la tècnica explicada) que els ocuparà entre 3 i 4 hores de feina personal. El dijous dia 4 la formadora plantejarà una nova sessió presencial on es treballaran i corregiran les propostes presentades i acabarà de proporcionar teoria útil sobre els trastorns de la conducta i com aquestes repercuteixen a l’escola. L’últim dia del taller la formadora resoldrà dubtes concrets a través del forum de dubtes i preguntes de la plataforma.

Objectius 
* Conèixer i detectar els Trastorns de la Conducta a l’escola
*Entendre i saber com aconseguir una classe sensible
* Analitzar els motius i processos que porten als alumnes a entrar en col·lapse
* Conèixer en profunditat la tècnica de les cistelles i saber-la aplicar

Continguts

La formadora exposarà les característiques dels alumnes col·lèric-inflexibles i desenvoluparà les tècniques més efectives d’intervenció a l’aula per a ajudar-los (aspectes cognitius, emocionals i conductuals). Posarà exemples de totes elles que ajudaran a les alumnes a resoldre un cas hipotètic d’aula.

Formadora

Isabel Chavez, Psicòloga i Coordinadora de les activitats de joves de la Fundació Adana. Especialista en resolució de conflictes i gestió de l‘aula, formadora en cursos sobre neurociència i aprenentatge multisensorial.

Avaluació

La formadora del curs valorarà i qualificarà les propostes d’intervenció plantejades pels alumnes així com l’interès mostrat tant a les sessions presencials com en el fòrum de treball.