Regresar
¡Oferta!

Quines mesures i suports universals són necessaris davant l’alumnat amb TDAH – Semi-presencial

90,00

Dirigit a professionals de l’àmbit educatiu, psicològic o pedagògic per comprendre, reconèixer i diferenciar la Dislexia o Trastorn específic de la lectura i aprendre a planificar i aplicar mesures i suports universals al centre educatiu.

 

 

Categoría:

Dirigit a professionals de l’àmbit educatiu, psicològic o pedagògic per comprendre, reconèixer i diferenciar el trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) i aprendre a planificar i aplicar mesures i suports universals al centre educatiu.

Curs format per 4 unitats de treball teòric-pràctic. En cada sessió del curs es treballarà una unitat de manera presencial. Durant el curs amb la combinació de la teoria i pràctica es pretén fomentar un treball de col·laboració entre formador i alumne de manera que es doni un aprenentatge efectiu, que involucra a l’ alumne a participar de manera activa en el procés d’aprenentatge i per tant la transformació en coneixement sigui més efectiva.

Objectius 
– Donar informació relativa al TDAH i la seva repercussió en l’aprenentatge, la seva detecció, avaluació i tractament.
– Aprendre orientacions específiques per a la planificació de mesures i suports universals que assegurin el bon procés d’aprenentetge de l’alumnat amb TDAH
– Brindar els avenços científics en relació a la neurociència i l’aprenentatge per tal de proposar un entorn d’aprenentatge flexible i creatiu que afavoreixi la inclusió d’aquests alumnes
-Donar eines per l’organització del centre que permeti l’aprenentatge dels alumnes amb TDAH

Continguts

En aquest curs descobrirem les característiques essencials del TDAH per afavorir-ne la detecció precoç i la inclusió. Dedicarem el gruix del curs a treballar estratègies, materials, mesures i suports a l’aula. També introduirem pautes de comunicació efectiva amb els pares dels nens afectats. Analitzarem casos pràctics i treballarem les estratègies mitjançant el debat i l’experiència dels assitents.

Avaluació
A) Autoavaluació a partir d’una pauta d’avaluació que contempli els objectius i continguts del programa
B) Avaluació del programa i del ponent, mitjançant la plataforma www.adanatraining.org
C) Avaluació continuada del curs, on es tindrà en compte bàsicament:
• Disposició, participació i interès mostrat,
• Capacitat per prendre decisions,
• Compromís dels assistents,
• Aportacions personals.

Es té present els fòrums i les tasques de cada unitat de contingut

D) Avaluació per part del participants a través d’un qüestionari de satisfacció

+INFO: