Regresar
¡Oferta!

Mesures i suports universals davant l’alumnat amb dislèxia- Semi-presencial

90,00

Dirigit a professionals de l’àmbit educatiu, psicològic o pedagògic per comprendre, reconèixer i diferenciar la Dislexia o Trastorn específic de la lectura i aprendre a planificar i aplicar mesures i suports universals al centre educatiu.

 

 

Categoría:

Descripció i  Metodologia:  

Dirigit a professionals de l’àmbit educatiu, psicològic o pedagògic per comprendre, reconèixer i diferenciar la Dislexia o Trastorn específic de la lectura i aprendre a planificar i aplicar mesures i suports universals al centre educatiu

Curs format per 4 unitats de treball teòric-pràctic. En cada sessió del curs es treballarà una unitat de manera presencial. Durant el curs amb la combinació de la teoria i pràctica es pretén fomentar un treball de col·laboració entre formador i alumne de manera que es doni un aprenentatge efectiu, que involucra a l’ alumne a participar de manera activa en el procés d’aprenentatge i per tant la transformació en coneixement sigui més efectiva.

Objectius
– Donar informació relativa a la dislèxia: la seva detecció, avaluació i tractament.
– Aprendre orientacions específiques per a la planificació de mesures i suports universals que assegurin el bon procés d’aprenentetge de l’alumnat amb dislèxia
– Brindar els avenços científics en relació a la neurociència i l’aprenentatge per tal de proposar un entorn d’aprenentatge flexible i creatiu
-Donar eines per l’organització del centre que permeti l’aprenentatge dels alumnes amb dislèxia

Continguts  

En aquest curs descobrirem les característiques essencials de la dislèxia per afavorir-ne la detecció precoç. Dedicarem el gruix del curs a treballar estratègies, materials, mesures i suports a l’aula. També introduirem pautes de comunicació efectiva amb els pares dels nens afectats. Analitzarem casos pràctics i treballarem les estratègies mitjançant el debat i l’experiència dels assitents.

Formadora

Laia Mijana, Llicenciada en Pedagogia per la UAB. Postgrau d’especialització en TDAH, trastorns d’aprenentatge i trastorns de la conducta de la Fundació Adana. Màster en dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC i Màster de Psicopedagogia.

Avaluació   
A) Autoavaluació a partir d’una pauta d’avaluació que contempli els objectius i continguts del programa
B) Avaluació del programa i del ponent, mitjançant la plataforma www.adanatraining.org
C) Avaluació continuada del curs, on es tindrà en compte bàsicament:
• Disposició, participació i interès mostrat,
• Capacitat per prendre decisions,
• Compromís dels assistents,
• Aportacions personals.Es té present els fòrums i les tasques de cada unitat de contingut

D) Avaluació per part del participants a través d’un qüestionari de satisfacció

+INFO: