Regresar
¡Oferta!

Com elaborar un Pla de Suport Individualitzat per l’alumnat amb NESE

60,00

Aquest taller, d’una setmana de durada preten ajudar als docents a desenvolupar PIs efectius que contribueixin a ajudar a l’alumnat amb NESE derivades de trastorns del neurodesenvolupament a treure el seu màxim potencial, tant en relació als aprenentatges com en relació a la conducta.

 

 

Descripció i Metodologia: Aquest taller, d’una setmana de durada preten ajudar als docents a desenvolupar PIs efectius que contribueixin a ajudar a l’alumnat amb NESE derivades de trastorns del neurodesenvolupament a treure el seu màxim potencial, tant en relació als aprenentatges com en relació a la conducta.

El taller es farà en format semi presencial. Es faran dues sessions presencials de tres hores i la resta serà treball personal de l’alumnat a través dels materials i fòrums que es penjaran al Campus virtual de la Fundació 
El primer dia de taller, el dia 8 de juliol, tindrà lloc una primera sessió presencial i de 3 hores de durada on s’explicaran els aspectes teòrics imprescindibles per a l’elaboració del Pla. La formadora donarà materials de treball als assitents i una tasca a realitzar (l’elaboració d’un PI) que els ocuparà entre 3 i 4 hores de feina personal. El dijous dia 11 la formadora plantejarà una nova sessió presencial on es treballaran i corregiran les propostes presentades i acabarà de proporcionar teoria útil sobre els trastorns del neurodesenvolupament i com aquestes dificultats repercuteixen a l’escola. L’últim dia del taller la formadora resoldrà dubtes concrets a través del forum de dubtes i preguntes de la plataforma.

Objectius 
Aprendre a elaborar Plans de Suport Individualitzats eficaços que proporcionin les mesures, actuacions i suports adequats pels alumnes que ho requereixin i en tots els contextos educatius.

Continguts

La ponent iniciarà el curs fent un recorregut pels principals trastorns del neurodesenvolupament i la repercusió d’aquest a l’escola. Una vegada coneguts, es comentaran els aspectes tant metodològics com de contingut que s’hauran de tenir en compte a l’hora d’elaborar un PI

Formadora; Laia Mijana, Llicenciada en Pedagogia per la UAB. Postgrau d’especialització en TDAH, trastorns d’aprenentatge i trastorns de la conducta de la Fundació Adana. Màster en dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC i Màster de Psicopedagogia.

Avaluació La formadora del curs valorarà i qualificarà les propostes d’intervenció plantejades pels alumnes així com l’interès mostrat tant a les sessionsdpresencials com en el fòrum de treball.